Klaviatūros kombinacijos

Redaktorius

Komanda Trumpesnis kelias
Anuliuoti „Ctrl“ + Z
Perdaryti „Ctrl“ + Y
Perdaryti „Ctrl“ + „Shift“ + Z
Pasirinkite viską bloke, grupėje, langelyje „Ctrl“ + A
Kopijuoti „Ctrl“ + C
Iškirpti „Ctrl“ + X
Įklijuokite „Ctrl“ + V
Dublikatas „Ctrl“ + D
Drąsiai „Ctrl“ + B
Kursyvas „Ctrl“ + I
Pabrėžti „Ctrl“ + U
Sutaupyti „Ctrl“ + S
Priartinti „Ctrl“ + „+“
Nutolinti Ctrl + '-'
Perkelkite bloką, elementą aukštyn „Ctrl“ + ↑
Perkelkite bloką, elementą žemyn „Ctrl“ + ↓
Rodyti sparčiuosius klavišus „Ctrl“ + „Shift“ +?
Pradėkite redaguoti tekstą Įveskite
Uždaryti arba išeiti Esc
Ištrinti elementą Del
Perkelti elementą ← ↑ ↓ →
Perkelkite elementą 10 taškų „Shift“ + ← ↑ ↓ →
Slinkite blokais aukštyn Į viršų
Slinkite blokais žemyn Puslapis žemyn

Tekstas

Komanda Trumpesnis kelias
Drąsiai „Ctrl“ + B
Kursyvas „Ctrl“ + I
Pabrėžti „Ctrl“ + U

Pelė

Komanda Trumpesnis kelias
Pasikartojantis pasirinkimas „Alt“ + vilkti
Pasikartojantis pasirinkimas „Ctrl“ + vilkite
Judėkite horizontaliai arba vertikaliai „Shift“ + „Vilkite“
Keisti dydį proporcingai „Shift“ + dydžio keitimas
Keisti dydį iš centro „Alt“ + dydžio keitimas
Pakeiskite įklotų dydį kartu „Alt“ + „Padding“ dydžio keitimas
Keli pasirinkimai „Shift“ + paspaudimas
Keli pasirinkimai „Ctrl“ + paspaudimas

Papildyti

Komanda Trumpesnis kelias
Blokuoti K
Tinklelis G
Grupė C
1 antraštė 1
2 antraštė 2
3 antraštė 3
4 antraštė 4
5 antraštė 5
6 antraštė 6
Tekstas T
Hipersaitas H
Mygtukas B
Vaizdas I
Piktograma O
Linija L
Stačiakampis R

UI

Komanda Trumpesnis kelias
Paslėpti arba parodyti kairiąją „Naviagator“ plokštę [
© 2022 Nicepage.lt

Paieška